PRODUKTTESTER

Vi frågar konsumenterna vad de tycker om dina produkter.

En trygg partner för dig som jobbar med produktutveckling.

Kontakta oss idag!

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
Fill out this field
Fill out this field

Vi arbetar med företag som vill utveckla och marknadsföra sina produkter.

 

Vadis Research | Referenser produkttester

Se några kundcase.

 

Så här genomför vi ett produkttest

 

Vadis Research - Produkttest1. Behovsanalys. Det är viktigt att en ny produkt testas av den tilltänkta målgruppen, vare sig det är en helt ny innovativ produkt eller en vidareutveckling av en befintlig. Vi börjar alltid med att göra en behovsanalys för att tydliggöra de frågeställningar testet ska ge svar på.

2. Studiedesign. Vi bestämmer vilken studiedesign som är bäst lämpad för de frågeställningar testet ska ge svar på.

3. Formulär. Ska vi använda oss av klassisk gaturekrytering eller rekrytering av respondenter via webb- eller telefonintervjuer. Vi har många olika kanaler att tillgå för att hitta rätt målgrupp till respektive undersökning.

4. Svarsinsamling. Produkttestet kan genomföras i Vadis Researchs egen testlokal i centrala Malmö eller via in-hometester där konsumenter testar produkten i hemmiljö. Vi har även möjlighet att genomföra smaktester på andra orter.

5. Databearbetning och Analys. Datan sammanställs, bearbetas och analyseras. Vadis Research har egen referensbank som erhållna värden jämförs med och är en viktig del av analysen. Resultaten sammanfattas och leder till en rekommendation från Vadis Research.

6. Rapport & Presentation. Resultatet av undersökningen inklusive rekommendationer presenteras i en designad rapport. En personlig presentation ingår i leveransen.

0
Års erfarenhet
1
Genomförda tester
1
Levererade projekt

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig!
Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
Fill out this field
Fill out this field