Vadis Research - Varumärkets makt över smakenVarumärkets påverkan på smakupplevelsen

Kännedomen om ett varumärke har en betydande inverkan på hur vi upplever smaken av mat och dryck.

Denna påverkan kan vara både positiv (placebo) och negativ (nocebo). Därför är det av stor vikt att varumärken förknippas med positiva smakattribut och att detta beaktas i marknadsföringen.

Det är ingen tvekan om att varumärket fungerar som en krydda som påverkar hur vi uppfattar smaken av de produkter vi konsumerar. I ett blindtest, där konsumenterna inte har kännedom om varumärket, kan en produkt föredras medan resultatet ändras dramatiskt när konsumenterna är medvetna om varumärket. Och det är relativt sällan som livsmedelsprodukter konsumeras utan att konsumenten känner till varumärket på produkten.

Johan Rosenqvist, senior undersökningskonsult på Vadis Research, bekräftar denna påverkan: ”I ett kombinerat koncept- och smaktest exponeras konsumenten för produktkonceptet innan provsmakningen. Därigenom sker smakbedömningen med full kännedom om varumärket, produktnamnet och all annan kommunikation som följer av det visuella stimuli, till exempel förpackningsbilden.”

Detta fenomen understryker vikten av att skapa positiva associationer mellan varumärket och smakupplevelsen. Genom att sätta fokus på att förknippa varumärket med kvalitet och god smak i marknadsföringen kan man maximera den positiva påverkan på konsumenternas smakperception.

Kontakta Vadis Research