Vadis-Research-Smaktester

Var tredje vegetarian positiv till att äta insekter

Bland den vuxna svenska befolkningen är det 1 av 5 som är positiv till att äta insekter som ingrediens i livsmedel, t ex i bröd, gryta eller färsbiff. Detta visar en attitydundersökning från Vadis Research som är gjord under 2022.

Det intressanta är att bland de som är vegetarianer/veganer är det fler, 1 av 3, som är positiva till att äta insekter i livsmedel, dvs fler än bland befolkningen i övrigt. Andelen kan också jämföras med de konsumenter som äter kött utan att vara flexitarian av vilka endast 1 av 10 är positiva. Det är alltså fler av vegetarianer/veganer som är öppna för att äta insekter än av de mest frekventa köttkonsumenterna.

– Vi vet att många vegetarianer avstår kött för att dra ned på sitt klimatavtryck och en hypotes är att det är just insekternas lägre klimatpåverkan som ligger bakom den högre andelen positiva, säger Tony Åsberg Insight Manager hos HK Scan.

Av resultaten framgår också att fler av de yngre, 15-29 år, är positiva (32%) till att äta insekter som ingrediens i livsmedel och att andelen positiva är fallande med ålder, endast 14% är positiva bland 61-74 år.

Kontakta Vadis Research