KONCEPTTESTER

Vi tar reda på vad konsumenterna tycker om din produktidé.

En trygg partner för dig som jobbar med produktutveckling.

Kontakta oss idag!

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
Fill out this field
Fill out this field

Vi arbetar med företag som vill utveckla och marknadsföra sina produkter.

 

Vadis Research - Referenser koncepttest

Se några kundcase.

 

Så här genomför vi ett koncepttest

 

Vadis Research - Koncepttester 1920x10801. Behovsanalys. Ett koncepttest genomförs när en produktidé ska utvecklas till en vara eller tjänst och ökar chansen till en lyckad lansering. Det kan handla om att utveckla en helt ny produkt, eller att vidareutveckla en redan befintlig produkt. Vi börjar alltid med att göra en behovsanalys för att tydliggöra de frågeställningar testet ska ge svar på.

2. Studiedesignen. Vi bestämmer vilken studiedesign som är bäst lämpad för frågeställningen. Vilket stimuli krävs för att utvärdera konceptet? Många koncepttester innebär att vi genomför kvantitativa monadiska tester i en webbpanel, dvs med svarsinsamling online. Ett monadiskt test innebär att den enskilda respondenten endast testar ett (1) koncept, men att flera koncept testas parallellt i separata respondentgrupper.

3. Formulär. Vadis Research har standardiserade modeller för genomförande av koncepttester som är en kombination av skalfrågor och frågor med öppna svar.

4. Svarsinsamling. Koncepttester genomförs företrädesvis online i en webbpanel. Ur webbpanelen rekryteras önskade målgrupper med utgångspunkt i ett nationellt representativt urval.

5. Databearbetning och Analys. Datan sammanställs, bearbetas och analyseras. Vadis Research har egen referensbank som erhållna värden jämförs med och är en viktig del av analysen. Resultaten sammanfattas och leder till en rekommendation från Vadis Research. Vilket koncept testar bäst och är det tillräckligt bra eller behöver det justeras och i så fall på vilket sätt?

6. Rapport & Presentation. Resultatet av undersökningen inklusive rekommendationer presenteras i en designad rapport. En personlig presentation ingår i leveransen.

0
Års erfarenhet
1
Genomförda tester
1
Levererade projekt

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig!
Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
Fill out this field
Fill out this field