FÖRPACKNINGSDESIGN

Vi tar reda på vad konsumenterna tycker om din förpackning.

En trygg partner för dig som  jobbar med produktutveckling.

Kontakta oss idag!

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
Fill out this field
Fill out this field

Vi arbetar med företag som vill utveckla och marknadsföra sina produkter.

 

Vadis Research - Referenser förpackningsdesign

Se några kundcase.

 

Så här genomför vi ett förpackningsdesigntest

 

Förpackningsdesigntest - Vadis Research1. Behovsanalys. Att skapa synlighet och kommunicera produktens egenskaper är en viktig funktion för konsumentprodukters förpackningar. Med ett förpackningsdesigntest säkerställer vi dessa båda faktorer och optimerar intresset för att köpa produkten.

2. Studiedesign. Vi bestämmer vilken studiedesign som är bäst lämpad för frågeställningen. Vilket stimuli krävs för att utvärdera konceptet? Många koncepttester innebär att vi genomför kvantitativa monadiska tester i en webbpanel, dvs med svarsinsamling online. Ett monadiskt test innebär att den enskilda respondenten endast testar en (1) design, men att flera designer testas parallellt i separata respondentgrupper.

3. Formulär. Vadis Research har standardiserade modeller för genomförande av förpackningsdesigntester som är en kombination av skalfrågor och frågor med öppna svar.

4. Svarsinsamling. Förpackningsdesigntester genomförs företrädesvis online i en webbpanel. Ur webbpanelen rekryteras önskade målgrupper med utgångspunkt i ett nationellt representativt urval.

5. Databearbetning och Analys. Datan sammanställs, bearbetas och analyseras. Vadis Research har egen referensbank som erhållna värden jämförs med och är en viktig del av analysen. Resultaten sammanfattas och leder till en rekommendation från Vadis Research. Vilken design testar bäst och är den tillräckligt bra eller behöver den justeras och i så fall på vilket sätt?

6.Rapport & Presentation. Resultatet av undersökningen inklusive rekommendationer presenteras i en designad rapport. En personlig presentation ingår i leveransen.

Prisökningar ritar om kategorikartan

 

De pågående prisökningarna påverkar konsumenters preferenser och köpbeteende och förutsättningarna ändras för både leverantörer och butiker.

Så länge prisökningarna fortsätter är det sannolikt att beteendeförändringar späs på och kan även leda till långsiktigt förändrade beteenden, på samma vis som att pandemin drev digitaliseringen i samhället, t. ex. med hemarbete.

Med en kategoristudie kartlägger Vadis Research konsumenters aktuella preferenser och beteende i kategorin.

Vilken är synen på de marknadsledande varumärkena versus private labels? Önskas mindre förpackningar för att hålla nere utlägget eller tvärtom större förpackningar för att hålla nere pris per enhet?

Resultaten från en kategoristudie ger därmed också viktiga insikter om inriktningen på den kortsiktiga produktutvecklingen och vilka positioner i kategorin som är mest intressanta.

0
Års erfarenhet
1
Genomförda tester
1
Levererade projekt

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig!
Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
Fill out this field
Fill out this field