Produkt- & smaktester

Marknadsundersökningar från första produktidé till utveckling av befintlig produktportfölj.

Produkt- & smaktester

Vad kom först, produkten eller varumärket? Oavsett om produkten är en genuin innovation under nytt varumärke som utmanar hela branschen eller en mindre utveckling av befintligt sortiment, bör produktutvecklingen kvalitetssäkras genom att involvera den tilltänkta målgruppen.

Vadis Research har tjänster som stödjer produktutvecklingsprocessens olika faser och dimensioner:

• Idéscreening – test av större antal produktidéer för att sålla fram de mest bärkraftiga att jobba vidare med.

• Co-creation – heavy users eller early adopters bjuds in att vara en kreativ del i utvecklingsprocessen, vilket företrädesvis sker i kvalitativa studier.

• Produktkoncept – test av utvecklade produktkoncept med möjlighet att variera olika delar av konceptet för optimering.

• Smaktest – randomiserade blindtester som genomförs antingen i testlokal eller i hemmet.

• Prisanalys/elasticitet – hur påverkas intresset för köp vid olika prispunkter eller erbjudanden.

• Produkt respektive förpackning – test med fokus på användning, inkl hantering av förpackning.

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig!