Metod efter uppdrag

Webbintervjuer, telefonintervjuer, in hall, in-home, fokusgrupper, djupintervjuer.

Metod

Vi arbetar med de metoder som lämpar sig bäst för respektive undersökningsuppdrag, vilket i praktiken innebär att vi erbjuder både kvantitativa och kvalitativa studier, online eller med traditionella insamlingsmetoder.

Kvalitativa studier genomförs i samarbete med erfarna moderatorer och vi använder oss både av traditionella, face-to-face-intervjuer, enskilt eller som fokusgrupp, respektive online fokusgrupper.

Vid produkt- respektive smaktester genomförs dessa antingen genom in hall tester på utvalda platser eller genom in-home tester där respondenter kan testa produkter i sin egen hemmiljö, vilket också ger möjlighet att låta fler medlemmar i hushållet testa.

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig!