Marabou - Vadis ResearchMarabou är Sveriges godaste varumärke

När vuxna svenska befolkningen ombeds tänka på produkter som de tycker smakar gott är Marabou det varumärke som absolut flest svarar med ett öppet svar.

Faktum är att nästan tre gånger så många svarar Marabou (17%) i relation till det varumärke som näst flest svarar, Arla (6%).

Fråga: Om du tänker på en produkt som du tycker smakar gott, vilket varumärke är det på den produkten? Se resultat topp 11 i bilden (andel svar Top of Mind, öppet svar).

Marabou är det varumärke flest nämner oavsett kön, ålder eller region i Sverige, vilket innebär en stor målgruppsbredd.

Av de varumärke som flest tycker har produkter som smakar gott är 7 av 11 varumärken som har choklad, konfektyr eller snacks i sitt sortiment. Detta är produktkategorier som traditionellt kommuniceras med fokus på just smakdimensionen. Det kan också noteras att EMV finns med bland topp 10 i form av ICA.

Attitydundersökning genomförd av Vadis Research (mars, 2023) i ett nationellt representativt urval av 1049 vuxna i den svenska befolkningen (18+ år).

Kontakta Vadis Research