Kategoristudier

Marknadskartläggning som ger nulägesbild av produktkategorier men också hur konsumenten vill se dem utvecklas.

Kategoristudier

Produktkategorier utvecklas ständigt med nya varumärken och produkter. Att driva sin kategori har länge varit en framgångsfaktor oavsett bransch. Introduktionen av vissa produkter innebär dessutom att gränserna för kategorin tänjs eller till och med konvergerar med andra och helt behöver definieras om.

En marknadskartläggning ger svar inom flera olika dimensioner, t ex:

• Köparprofiler, vem är heavy, medium respektive light/non-buyers i kategorin? Hur kan de segmenteras?

• Drivkrafter i kategorin, vad är viktigt för kategorimålgruppen? Vilka är barriärerna?

• Hur positionerar sig varumärkena i kategorin? Vem köper och föredrar respektive varumärke och varför?

• Vilken potential för utveckling finns och i vilken riktning vill konsumenterna att den går?

Category Climate Screener

För att nå de ambitiösa klimatmål som formulerats hos företag och politiker krävs en omställning i både konsumentbeteende och produktutbud. För varumärken finns dessutom en affärsmöjlighet att förknippas med hållbarhet och klimatsmarta produkter medan varumärken som inte gör det riskerar att tappa i både anseende och försäljning efterhand som klimatfrågans betydelse växer.

Category Climate Screener ger svar på hur förknippad en produktkategori är med klimatfrågan och hur varumärkena är positionerade ur ett klimatperspektiv. Vilka är vinnarna respektive förlorarna i en omställning till ett mer hållbart konsumentbeteende i kategorin? Hur vill konsumenten se kategorin utvecklas för att minska klimatavtrycket?

 

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig!