Insikter

Egna och andras rapporter/artiklar om marknadsundersökningar, innovation och produktutveckling.

Insikter

Här kan du hitta sammanfattningar av våra egna studier inom aktuella ämnen. Vi samlar också länkar till artiklar som vi har hittat och funnit intressanta. Vi hoppas att de också kan ge lite inspiration till andra.

Ny rapport Klimatkonsumenten 2022

Vadis Research har för fjärde året undersökt svenska befolkningens attityd och kunskap om klimatfrågan och hur man ser på sitt eget klimatavtryck. I år finns även frågor med fokus på individens ansvar gentemot t ex företag och politiker, som är en aktuell fråga.

Resultaten presenteras i rapporten Klimatkonsumenten 2022, som även innehåller resultaten från 2018, 2019 och 2021 års mätningar, vilket ger möjlighet att dra slutsatser kring utvecklingen över tid.

Rapporten vänder sig till alla som arbetar med varumärke, produktutveckling och som påverkas av hållbarhetsfrågan. Särskilt fokus finns på livsmedel, men även energi, transport och semesterresor tas upp i rapporten.

Vill du veta mer om rapporten eller boka en presentation, kontakta oss direkt.

Klimatkonsumenten 2021

För tredje året har Vadis Research undersökt svenska befolkningens attityd och kunskap om klimatfrågan och hur man ser på sitt eget klimatavtryck. Resultaten presenteras i rapporten Klimatkonsumenten 2021, som även innehåller resultaten från 2018 och 2019 års mätningar, vilket ger möjlighet att se utvecklingen över tid

En del av rapportinnehållet är ett samarbete med RISE och handlar om klimatsmarta val i vardagen när det gäller livsmedel. Baserat på RISE klimatdatabas för livsmedel synar vi konsumenters kunskap i ett 20-tal valsituationer, från frukost till middag.

Rapporten vänder sig till alla som arbetar med varumärke, produktutveckling och som påverkas av hållbarhetsfrågan. Särskilt fokus finns på livsmedel, men även energi, transport och semesterresor tas upp i rapporten.

Vill du veta mer om rapporten eller boka en presentation, kontakta oss direkt.

Klimatkonsumenten 2019

Klimatet är en makrofaktor som i allt större utsträckning påverkar varumärkesarbete och produktutveckling. Högst sannolikt kommer denna påverkan fortsätta att växa i betydelse för varje år som går de närmsta årtiondena.

Under hösten har Vadis Research för andra året i rad genomfört studien Klimatkonsumenten där vi tar tempen på konsumenters kunskap och attityd till klimatet och framför allt sitt egna klimatavtryck. För att nå de ambitiösa klimatmålen krävs en 50% reduktion av växthusgaser redan till år 2030, men vilket utrymme för minskat klimatavtryck tycker konsumenten det finns utan att ge avkall på sin egen livskvalitet?

Rapporten omfattar klimatfrågan brett men också specifikt kring livsmedel, transport, boende/energi och annan konsumtion av varor och tjänster.

Vill du veta mer om rapporten eller boka en presentation, kontakta oss direkt.

Fler är positiva än negativa till en generell koldioxidskatt

I en undersökning genomförd i februari 2019 ser vi en övervikt av andelen positiva till en generell koldioxidskatt på alla varor och tjänster. Kvinnorna är avsevärt mer positiva och gruppen upp till 25 år och de över 75 år är i lägre utsträckning negativa. Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet menar att det är allmänt accepterat av ekonomiska experter att en sådan skatt skulle vara snabbaste vägen att hjälpa klimatet (bl a i en intervju för SVT). Även 2018 års mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, Bill Nordhaus, talar sig varm för en koldioxidskatt (artikel från Forbes). Med riksdagens uppsatta mål att vi i Sverige ska vara klimatneutrala 2045 kan då en sådan skatt vara ett viktigt verktyg på vägen.

I undersökningen tar vi också reda på vilka förändringar man är villig att göra för att dra ner på den mängd växthusgaser man själv genererar.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Klimatkonsumenten 2018

Genom FN och i nationell handlingsplan har vi i Sverige åtagit oss att nå ambitiösa mål vad gäller bl a klimat i Agenda 2030. Men vilken är kännedomen och kunskapen bland svenska konsumenterna om sitt eget klimatavtryck? Hur många och vem håller inte med om orsaker och betydelse av målsättningarna? Vilket utrymme för minskat klimatavtryck tycker konsumenten det finns utan att ge avkall på sin egen livskvalitet?

Vilken är kunskapen hos svenska konsumenter om klimatpåverkan av resor, mat och dryck? Att kött genererar växthusgaser är känt, men vilka andra typer av livsmedel tror konsumenter är dåliga respektive bra för miljön? Vilken är fallhöjden för olika livsmedelskategorier i takt med ökad kunskap hos konsumenter om klimatavtrycket? Vilket är behovet och intresset för märkning av produkter som anger klimatavtryck?

Vi har gjort en egen studie och presenterar resultaten i ny rapport.

Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig!